Endlech eng Léisung fir déi 400 Polizisten mat Secondaire’s-Diplom!

D’ADESP an den OGBL begréissen, dass mam Accord, deen haut ënnerschriwwe gouf, endlech eng Ongerechtegkeet aus dem Wee geschaf gëtt, déi schonns zanter 2018 Bestand hat. Endlech kommen 400 Polizistinnen a Polizisten mat Secondaire’s-Ofschloss an de Genoss vun der Carrière déi hinnen eegentlech zousteet. Bis dohinner war et allerdéngs ee laange Wee.

Schons den 1. August 2018 war mam neien Policegesetz och endlech d’Carrière Moyenne (B1) agefouert ginn, esou wéi et se schonn säit laanger Zäit bei deenen aneren Verwaltungen beim Staat gëtt.

Deemools waren schonns eng zirka 400 Beamten an der Police, déi een Secondaire’s-Ofschloss haten, an der Carrièrë Inférieure agestallt ginn.

D‘Gesetz vun 2018 huet des Beamten awer net d’office an d’Carrière Moyenne reklasséiert. Stattdessen huet d‘Politik et virgezunn fir déi eeler Beamten ouni Secondaire-Ofschloss iwwert déi sougenannten “Voie expresse” an déi nei B1-Carrière (Carrière Moyenne) ze promovéieren. Dat awer onofhängeg dovunner op si ee Secondaire’s-Diplom haten oder nët.

Parallel dozou rekrutéiert d’Police säit 2018 zum groussen Deel just nach Kandidaten fir den Police-Beruff déi een Secondaire-Ofschloss hunn. Si goufen direkt an der Carrière B1 agestellt.

Fir déi 400 Polizisten, déi schonn virun der Policereform vun 2018 een Secondaire-Ofschloss haten, war dat eng manifest Ongerechtegkeet.

Hiren Diplom gouf net unerkennt, an zum Deel hu si Leit misse forméieren, déi du méi héich agestuuft waren wéi si selwer.

E puer honnert léséiert Beamten hunn dorops hin Enn 2018 beim Verwaltungsgeriicht geklot, an dëst huet am Appel d‘Verfassungsgeriicht mat der Saach befaasst..

Parallel dozou, hunn si sech an der ADESP zesumme gedoen.

Am Februar 2020 huet d’ADESP ee Kooperatiounsaccord mam OGBL ofgeschloss. Den OGBL huet d’Démarche vun der ADESP voll ënnerstëtzt, a seng Memberen, während der ganzer geriichtlecher Prozedur begleet an och finanziell ënnerstëtzt.

Een éischten Erfolleg war den Arrêt Interlocutoire vum 24. Mee 2022, an deem d’Riichteren vun der Cour administrative festgehalen hunn, dass den Mécanisme vun der Voie expresse en vue vun eisem 1ère/13èmes Diplom eng Barrière géif duerstellen, déi net dierft sinn. D’Riichter hunn an deem Kontext kloer präziséiert, dass et net ze justifiéieren wier, dass déi betraffe Polizisten nach missten en travail de réflexion schreiwen, well si mat hirem Secondaire’s-Ofschloss schonn den “Ticket d’entrée” fir an den Groupe de traitement B1 haten.

Den 9. Dezember 2022 huet d’Cour constitutionnelle an hirem Arrêt n° 174 d’Opfaassung vun der Cour administrative bestätegt. An hirem Arrêt hunn d’Riichter festgehalen, dass den Art. 94 aus dem Policegesetz, deen d’Modalitéiten vun der Voie expresse ëmfaasst, verfaassungswiddereg ass.

Dëst iewescht Geriicht koum zu der Conclusioun, dass et an der Police géifen 2 Kategorien vun Polizisten ginn, nämlech déi mat engem Secondaire’s-Ofschloss, an déi ouni. D’Policegesetz géif dat awer net esou berücksichtegen, an all hier Beamten duerch deen selwechten Triichter ënnert den selwechten Konditiounen wëllen an d‘Carrière Moyenne B1 promovéieren. An där Hisiicht giff dat géint de konstitutionelle Prinzip vun der “égalité de traitement” verstoussen.

Doropshin huet den deemolegen Minister den Changement de carrière iwwert “Voie expresse” ausgesat.

D‘Verwaltungsgeriicht huet an hirem Uerteel vum 2. Mee 2023 d‘Konklusiounen vum Verfassungsgeriicht iwwerholl an huet statuéiert dass, opgrond vun engem Manktem vun engem adäquaten Gesetz, déi léséiert Beamten déi geklot hunn net hätten kënnen an d‘Carrière Moyenne reklasséiert ginn. Si huet also kloer den Optrag un d’Politik ginn, op legislativem Plang nozebesseren fir de Problem ze léisen.

Déi viregt Regierung huet doropshin op des Uerteeler reagéiert, andeems si mam “Accord relatif au mécanisme temporaire de changement de groupe de Traitement dit « voie expresse » au sein de la Police grand-ducale”, deen den 12. Juni 2023 tëschent der Regierung, dem SNPGL an der CGFP ënnerschriwwen gouf, wëllentlech an wëssentlech, déi vun der Cour constitutionnelle an der Cour administrative festgehalen Ongerechtegkeeten weider bestoen gelooss huet :

  • Beamten mat Secondaire’s-Diplom kréien nach ëmmer keen direkten Accès an d’Carrière B1 an mussen weiderhin en “travail de réflexion” schreiwen.
  • D’Anciennetéit behält, opgrond vun der feelender Retroaktivitéit, d’Prioritéit virum Diplom.

D’ADESP gouf an d’Ausschaffen vun dësem Accord net mat agebonnen an huet ganz kloer hiren Désaccord zu deem doraus entstanenen Projet de loi 8274 vum 17.07.2023 ausgedréckt, vu dass d’Schlussfolgerungen vum Verfassungsgeriicht an vum Verwaltungsgeriicht ignoréiert goufen. D’ADESP ass hirer Ligne bis zum Schluss trei bliwwen, andeems mir eis fir déi eenzeg gerecht Léisung agesat hunn, an zwar den Reclassement!

Mir hunn eis zu kengem Moment mat engem faulen Accord oofspeisen gelooss.

Am November 2023 koum et dunn zu engem Regierungswiessel an den Policeminister Här Gloden huet sech dëser Problematik direkt ugeholl an zesummen mat sengen Regierungskollegen lo Neel mat Käpp gemaach.

Zu senger Zäit als Deputéierten hat den Här Minister d’Problematik allerdéngs schonn erkannt, dat och no Gespréicher mat der ADESP, an huet sech am Laf vun den Joeren fir d’Besäitegung vun dëser Diskriminatioun agesat, sief et duerch parlamentaresch Froen, Motiounen oder duerch den Dépôt vun der Propositioun de loi 8280 vum 19.07.2023.

Den Här Minister Gloden huet deemno säin Verspriechen, dat am Walprogramm esou wéi am Koalitiounsaccord ugefouert gouf, agehalen.

Mir, d’ADESP an den OGBL, weisen eis außeruerdentlech erfreet doriwwer, dass domat eng Ongerechtegkeet, déi sech iwwer Joeren gezunn huet, elo endlech aus dem Wee geschaf gëtt.

 

Matgedeelt vun der ADESP a vum OGBL,
de 14. Juni 2024

Wann kommt endlich die Harmonisierung der unteren Karrieren im Öffentlichen Dienst?

Bereits im vorletzten Gehälterabkommens des Öffentlichen Diensts, das am 4. März 2021 (!!) unterzeichnet wurde, war vorgesehen, dass „bis zum 1. Juli 2022“ (!!!) die C- und D-Karrieren der Staatsbeamten harmonisiert werden sollten, und alle bestehenden Inkohärenzen abgeschafft werden sollten. Es sollte eine „gerechtere und transparentere Struktur“ („une structure plus transparente et équitable“) geschaffen werden, indem die aktuellen Grade C1, C2, D1, D2 und D3 durch lediglich zwei Grade, C1 und C2, ersetzt werden. Unterschied zwischen beiden Graden solle bloß sein, ob der Beamte fünf Jahre Sekundarunterricht abgeschlossen habe oder nicht.

Auch die Karriere des „aide-soignant“ im Öffentlichen Dienst sollte mit dieser Reform klar definiert werden.

Für den OGBL, der bekanntlich bei den Verhandlungen des Gehälterabkommens ausgeschlossen ist, war dieser Punkt des Abkommens ein Schritt in die richtige Richtung. Der OGBL spricht sich in der Tat seit langem für eine kohärente Gehältertabelle aus, die auf der Anerkennung der erreichten Diplome basiert. So zum Beispiel muss jeder Beamte mit Sekundarschulabschluss (Première) sich in der Karriere B1 wiederfinden, wie auch jeder Beamte, der Studien über den Sekundarschulabschluss hinaus absolviert hat, sich mindestens in der Karriere A2 wiederfinden muss. Die vorgeschlagene Lösung mit nur 2 Ebenen bei der C-Karriere, die abhängig sind vom erreichten Schulabschluss, gehen in diese Richtung.

Wie so oft allerdings entsprach die am 4. Juli 2022 eingebrachte Gesetzesvorlage nicht vollständig der Grundsatzerklärung, die im Gehälterabkommen festgelegt war. So wurde bereits im „Exposé des motifs“ betont, dass das neue Gesetz für einzelne Agenten der C1- und C2-Laufbahnen schlechtere Karriere-Entwicklungen beinhalten würde. Die Harmonisierung beinhaltete ebenfalls eine Absenkung des Einstiegsgehalts für zukünftige Beamte der Karriere C2 bei Armee, Polizei und Polizeiinspektion. Schließlich sollte auch die Meisterbrief-Prämie für Handwerker, die aktuell in der Karriere D1 sind und in die Karriere C1 integriert werden sollen, ersatzlos gestrichen werden.

Da der OGBL dafür eintritt, dass der Meisterbrief auf Ebene 6 des nationalen Qualifikationsrahmens (CLQ) gehoben wird, ist diese Nichtanerkennung des Meisterbriefs natürlich völlig unannehmbar. Genauso wenig Verschlechterungen bei Karriereperspektiven und Anfangsgehälter — ein klares No-Go für den OGBL. Die vorgesehene Harmonisierung der unteren Karrieren muss eine Harmonisierung nach oben sein — kein Beamter darf deswegen schlechter gestellt werden!

Die von Minister Hansen eingebrachte Gesetzesvorlage musste also auf jeden Fall nachgebessert werden. Leider ist bis jetzt diesbezüglich noch nichts passiert. Der Staatsrat ließ sich mit seinem Gutachten viel Zeit. Erst am 12.Dezember 2023, gut 1 ½ Jahre nachdem das Gesetz in Kraft treten sollte, kam ein Gutachten, indem er unter anderem die retroaktive Anpassung der Karrieren zum 1. Juli 2022 ablehnte und insistierte, verschiedene reglementarisch vorgesehene Bestimmungen in den Gesetzestext selbst zu übernehmen.

Seitdem scheinen die parlamentarischen Arbeiten zu ruhen. In gewisser Weise machte der Staatsrat Druck indem er in seinem Gutachten zur Neuaufteilung der Gruppen bei der Berufskammer der Staatsbeamten und Angestellten vorschlug, falls das Gesetz zur Harmonisierung der unteren Karrieren nicht vor dem Gesetz zur Berufskammer gestimmt werden sollte, eine separate Gruppe für die D-Karrieren vorgesehen werden solle.

Die zuständige parlamentarische Kommission hat diese formelle Opposition nun umschifft, indem sie in Abänderungsvorschlägen zur Gesetzesvorlage 8199 vorsieht, dass die D-Karriere (wie bisher auch) in der gleichen Gruppe wie die C-Karriere wählt.

Dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die parlamentarische Kommission offenbar davon ausgeht, dass auch im März 2025, wenn die Berufskammerwahlen voraussichtlich stattfinden, noch keine Harmonisierung der unteren Karrieren stattgefunden haben wird! Die bereits im März 2021 im Grundsatz vereinbarte Harmonisierung wird also auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben.

Die Abteilung Öffentlicher Dienst des OGBL fordert, dass die Diskussionen zur Harmonisierung der unteren Karrieren schnellstmöglich wieder aufgegriffen werden. Auch aufgrund der Auswirkungen auf Gemeindebeamte und CFL-Bedienstete, verlangt der OGBL auch bei diesen Diskussionen bzw. Nachverhandlungen mit am Tisch zu sitzen. Verhandlungsgrundlage muss sein, dass alle in der ursprünglichen Gesetzesvorlage vorgesehenen Verschlechterungen zurückgezogen werden!

 

Mitgeteilt von der Abteilung Öffentlicher Dienst des OGBL,

am 13. Mai 2024

Le SEW/OGBL obtient gain de cause devant la Cour constitutionnelle

Le SEW/OGBL a remporté récemment une victoire importante devant la Cour constitutionnelle. Une membre de notre syndicat avait porté plainte contre l’Etat après que celui-ci avait refusé de lui payer son congé de maternité, au motif qu’un tel congé ne pouvait être payé à la suite d’un congé sans traitement que dans le cas où s’il s’agissait du deuxième ou troisième enfant de la fonctionnaire ou de l’employée de l’Etat. Des lois comme celle-ci montrent qu’il y a encore beaucoup à faire en matière d’égalité de traitement dans la fonction publique et que l’État ne remplit pas toujours son rôle d’exemple en matière d’égalité.

Au bout de trois ans de bataille juridique, la Cour constitutionnelle a finalement tranché en faveur du SEW/OGBL. La réglementation en question a été déclarée injustifiée et anticonstitutionnelle. Elle sera abolie. A l’avenir, le premier congé de maternité après un congé sans traitement sera également payé dans un délai de deux ans.

Cette décision est une grande victoire pour l’égalité de traitement et la protection des droits des travailleuses dans le secteur public.

Communiqué par le syndicat Education et Sciences de l’OGBL (SEW/OGBL), le 22 mars 2024

Le département de la Fonction publique de l’OGBL soumet son catalogue de revendications au CSV et au DP

© Chambre des Députés, Ministère de la Fonction publique – Flickr.com

Le département de la Fonction publique (DFP) de l’OGBL vient de soumettre au formateur du prochain gouvernement ainsi qu’aux membres du groupe de travail « État moderne » un catalogue de revendications, regroupant ses demandes concernant la Fonction publique, en vue de leurs prises en considération dans le cadre de l’élaboration du futur programme gouvernemental.

Le DFP regroupe les quatre syndicats professionnels de l’OGBL du secteur public — le syndicat Chemins de fer FNCTTFEL-Landesverband, le syndicat Education et Sciences (SEW/OGBL), le syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs, le syndicat Service public OGBL/Landesverband — ainsi que les associations de fonctionnaires avec lesquelles l’OGBL a conclu des accords de collaboration.

Ces syndicats et associations regroupent ensemble plus de 20 000 adhérents — salariés, fonctionnaires et employés de l’État, des communes, des CFL, des institutions publiques et paragouvernementales.

Parmi les revendications transmises au formateur, figure notamment le remplacement du modèle actuel de négociation de l’accord salarial de la Fonction publique avec le seul syndicat majoritaire auprès des fonctionnaires et employés de l’État, par des négociations globales portant sur l’ensemble du secteur public.

En effet, le résultat des négociations de l’accord salarial n’impacte pas seulement les fonctionnaires et employés de l’État, mais aussi, directement ou indirectement, des dizaines de milliers de travailleurs du secteur public, dont les agents CFL, les salariés, fonctionnaires et employés des services publics communaux, les salariés de l’État, ainsi que les salariés des établissements publics et conventionnés dans les secteurs de la santé, des services sociaux et éducatifs. Étant le syndicat majoritaire dans tous ces secteurs, l’OGBL devrait par conséquent être impliqué dans de telles négociations globales.

Le DFP se prononce par ailleurs pour des élections démocratiques de représentations du personnel également au niveau des fonctionnaires et employés de l’État — des représentations qui devront bénéficier de droits et devoirs clairement définis et d’une indépendance par rapport à l’administration, à l’instar des délégations des salariés. Ce qui n’est actuellement pas le cas.

Enfin, le DFP plaide pour le maintien définitif de l’augmentation de 5% sur les 100 premiers points du traitement des agents, afin d’éviter que les fonctionnaires et employés des carrières basses, voire moyennes, subissent des pertes de salaire dès le 1er janvier 2024.

Retrouvez ici l’ensemble des revendications du DFP de l’OGBL transmise au CSV et au DP.

Communiqué par le département de la Fonction publique de l’OGBL,
le 31 octobre 2023

Où reste la prime pour les titulaires du brevet de maîtrise et les diplômés du BTS?

L’introduction d’une prime pour les titulaires d’un Brevet de technicien supérieur, respectivement pour les titulaires d’un brevet de maîtrise en carrière B1, faisait partie des points de l’accord salarial dans la fonction publique, que l’OGBL, qui reste exclu de ces négociations bien qu’il représente des dizaines de milliers de salariés, fonctionnaires et employés, qui dépendent directement ou indirectement de l’accord salarial, a expressément salué.

Il s’agit d’une part, pour les fonctionnaires ayant suivi une formation BTS, de la première reconnaissance de leurs études complémentaires après le baccalauréat. Pour les titulaires du brevet de maîtrise, ce n’est certes pas encore la satisfaction de la revendication de l’OGBL d’une revalorisation du brevet de maîtrise par un classement au niveau 6 du cadre de qualification, mais c’est un premier pas dans cette direction.

Les dispositions relatives à diverses primes de l’accord salarial ont été adoptées à l’unanimité à la Chambre des députés le 20 juillet 2023 et la loi y relative a été publiée au Mémorial le 2 août (loi du 26 juillet 2023).

Par conséquent, les fonctionnaires concernés s’attendaient à ce que la prime de 10 points (jusqu’à 5 ans d’ancienneté), respectivement de 15 points, atterrisse sur leur compte avec le salaire suivant. Comme rien n’est arrivé, plusieurs personnes concernées se sont adressées à l’OGBL pour demander pourquoi elles n’ont pas reçu la prime alors qu’elles disposent des diplômes en question.

En effet, la nouvelle loi prévoit que la prime ne sera pas versée automatiquement à tous les titulaires du BTS ou du brevet de maîtrise. La loi renvoie plutôt à un «règlement grand-ducal» qui doit définir la «procédure d’attribution de la prime».

Cela soulève quelques questions, déjà abordées par la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics dans son avis sur le projet de loi. Les fonctionnaires qui possèdent les diplômes requis doivent-ils introduire une demande écrite pour obtenir la prime? Quels sont les délais ? La prime peut-elle être refusée ? Si oui, pour quelle raison?

Jusqu’à présent, il n’y a aucune trace du «règlement grand-ducal» annoncé. Et il semble que tant que ce règlement n’est pas adopté, aucune prime ne sera versée.

L’OGBL demande au ministre de la Fonction publique et à l’ensemble du gouvernement d’agir le plus rapidement possible, de ne pas prévoir des obstacles absurdes dans le règlement, mais au contraire de veiller à ce que les fonctionnaires concernés de la carrière B1 puissent bénéficier le plus rapidement possible de la reconnaissance de leur formation à laquelle ils ont droit!

Communiqué par le Département de la Fonction publique de l’OGBL,
le 4 octobre 2023

Pour les ministres Hansen et Kox, la police n’est pas une priorité

En un temps record, les points 1 et 2 de l’accord salarial du 9 décembre 2022 ont été mis en œuvre et la loi correspondante a été publiée au Mémorial le 7 avril 2023. Le 20 avril 2023, peu avant les élections, le ministre compétent Hansen a clairement expliqué dans un e-mail à tous les agents publics les améliorations financières dont ils allaient bénéficier. Car on veut bien montrer aux personnels concernés ce que l’on fait pour eux et ce qu’ils valent. Jusque-là, tout va bien.

Nous demandons au ministre Hansen de mettre enfin en œuvre d’autres mesures légitimes et urgentes qui ont déjà été décidées en 2019, et ce à la même vitesse. Il s’agit de deux points de l’accord du 17 juin 2019 conclu entre les ministères de la Sécurité intérieure et de la Fonction publique d’une part et le CGFP/SNPGL/ACSP/SPCPG d’autre part.

Concrètement, il s’agit de mesures qui profiteront à tous les agents publics qui font du travail posté, à savoir l’introduction d’un repos compensatoire de 5 jours par an pour service posté. Ce repos compensatoire devrait être applicable à partir de l’année précédant l’entrée en vigueur du présent règlement. En outre, cet accord prévoyait également une augmentation de 10 % de la valeur horaire de la prime d’astreinte, c’est-à-dire de la rémunération du travail posté.

Que s’est-il passé jusqu’à présent ? Rien du tout ! Ces deux éléments ont été perdus dans un grand projet de loi global qui se trouve depuis des lustres sur le chemin des instances.

Ces améliorations ont été décidées le 17 juin 2019, le projet de loi a été déposé le 31 juillet 2020 (après 13 mois) et depuis l’avis du Conseil d’État du 26 octobre 2021 (à nouveau 15 mois plus tard), il ne s’est rien passé. Il convient de souligner que le Conseil d’État n’a pas critiqué les mesures susmentionnées.

Si ces dispositions avaient été mises en œuvre au même rythme que les améliorations financières du dernier accord salarial, c’est-à-dire après 4 mois, les agents concernés auraient déjà reçu leur repos compensatoire pour les années 2018 à 2022. Cela signifie que ces agents ont donc déjà dû renoncer à 25 jours de repos compensatoire en raison de la négligence du ministre Hansen. A cela s’ajoute le fait que ces personnes ont également dû se passer de l’augmentation de 10 % de leur indemnité pour travail posté pour les années 2018 à 2022.

Il ne faut pas oublier que ces agents acceptent des restrictions massives dans leur vie privée et familiale, sans parler de tous les autres inconvénients qu’implique le travail posté pour pouvoir être à tout moment au service du pays et du citoyen.

Pourquoi les améliorations concrètes pour ces personnels n’ont-elles pas pu être mises en œuvre dans un projet de loi séparé ?

Les retards dans la mise en œuvre de ces mesures ont déjà été abordés dans une question parlementaire (n° 5149) du 26 octobre 2021. Dans sa réponse, le ministre Kox n’écrivait alors que de la “future loi” et n’abordait donc pas le fait que chaque année qui passe, les agents concernés perdent définitivement les améliorations promises.

L’ADESP et l’OGBL en ont assez ! Les agents publics qui font du travail posté ont déjà attendu assez longtemps. Il est temps de mettre les points sur les i et de supprimer cette partie de la loi sur le temps de travail dans la fonction publique du projet global et de la voter – avec effet rétroactif, comme si la loi avait été proprement adoptée en 2019 – encore avant les vacances d’été et avant les élections législatives.

Communiqué par l’ADESP et le Département Fonction publique de l’OGBL le 24 mai 2023