Opruff fir eng national Demonstratioun / Appel à une manifestation nationale

Stoppt de Krich!
Opruff fir eng national Demonstratioun: Samschden, 5. März 2022 ab 15 :00 op der Place Clairefontaine an der Stad
Méi Informatiounen: http://www.ogbl.lu/de/blog/arreter-la-guerre-appel-a-une-manifestation-nationale/

Arrêtez la guerre !
Appel à une manifestation nationale: samedi, 5 mars 2022 à 15 :00 sur la place Clairefontaine à Luxembourg-Ville
Plus d’informations: http://www.ogbl.lu/blog/arreter-la-guerre-appel-a-une-manifestation-nationale/

Retour à la liste