OGBL – 2018/06/08 – Pressekonferenz: „Sodexo … – Wouhinner geet d’Geld vum Steierzueler?“

„Sodexo an den net kommerzielle Sekteur –
Wouhinner geet d’Geld vum Steierzueler?“ (08.06.18)

Nora Back : Zentralsekräterin vum OGBL, zoustänneg fir de Gesondheets-an de Sozialberäich

En langue luxembourgeoise.

Retour à la liste