OGBL – 2017/07/20 – Pressekonferenz

Pressekonferenz : Zur Reform vun der Fleegeversécherung, verschidden aussergewéinlech Congéen, Laangzäitaarbechtslosegkeet, berufflech Neiaglidderung, Fréipensiounen an CNS-Leeschtungen

Carlos Pereira, Member vum geschäftsféirende Virstand vum OGBL
Jean-Luc De Matteis, Member vum geschäftsféirende Virstand vum OGBL

Retour à la liste