OGBL – 2017/03/23 – Pressekonferenz : Sozialkonflikt am Secteur vun de Liftbauer a -techniker

Intervenant : Jean-Luc De Matteis, Zentralsekretär, zoustänneg fir den OGBL-Syndikat Bau, Bauhandwierk a Metallkonstruktioun

Retour à la liste