2021-09-14 – Pressekonferenz SEW zur Schoulrentrée 2021/2022

14. September 2021
Zur Schoulrentrée 2021/2022

Pressekonferenz vum Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft (SEW) am OGBL

Intervenants:
Patrick Arendt, President vum SEW/OGBL
Jules Barthel, Vize-President vum SEW/OGBL
Michel Reuter, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW
Vera Dockendorf, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW

Retour à la liste