2021-05-17 – Pressekonferenz vum OGBL-Syndikat Eisebunn – FNCTTFEL/Landesverband (Lu)

Fir d’Notzen an den Ausbau vum Schinnennetz

Pressekonferenz vum OGBL-Syndikat Eisebunn – FNCTTFEL/Landesverband

Intervenants:
Georges Merenz, President vum Landesverband
Roger Saurfeld, Gemeng Bissen – 1. Schäffen

Retour à la liste