2021-01-19 – Stopp mat der Privatiséierung vun der ëffentlecher Schoul! Pressekonf. SEW/OGBL – APESS

Stopp mat der Privatiséierung vun der ëffentlecher Schoul!
Gemeinsam Pressekonferenz vum SEW/OGBL an der APESS

Jules Barthel, Vize-President vum SEW/OGBL
Gilles Everling, President APESS
Vera Dockendorf, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW/OGBL

Retour à la liste