2020/06/20 – Marche pour la paix : Intervention de la présidente de l’OGBL Nora Back (Lux et Fr)

Ried vun der OGBL-Presidentin Nora Back op der Friddensmarsch, den 20. Juni 2020, organiséiert vum OGBL a vun der Friddens- a Solidaritéitsplattform (FSPL).

Intervention de la présidente de l’OGBL Nora Back à la Marche pour la paix, le 20 juin 2020, organisée par l’OGBL et la Plateforme pour la paix et la solidarité (FSPL).

Retour à la liste