2020/06/20 – Marche pour la paix : Intervention de Devrim Gunyel (English)

Friddensmarsch vum 20. Juni 2020 – Ried vum Devrim Gunyel.

Marche pour la Paix du 20 juin 2020 – Intervention de Devrim Gunyel.

Retour à la liste