1.-Mee-Ried vun der Präsidentin vum OGBL

Intervenants :
– Georges Merenz, Präsident vum Landesverband a Vize-Präsident vum OGBL
– Nora Back, Präsidentin vum OGBL

Retour à la liste