Grève des femmes – Tina Koch, Präsidentin vun der OGBL-Fraenabteilung

7. Mäerz 2020 – Éischte Fraestreik zu Lëtzebuerg.
Wärend der Maniff an der Stad, hu verschidde Fraën d’Wuert ergraff an hir Fuerderungen zum Ausdrock bruecht…
Tina Koch, Präsidentin vun der OGBL-Fraenabteilung

Retour à la liste