Interventioun vum Joël Delvaux vum Département des Travailleurs Handicapés (DTH) de l’OGBL, op der Maniff vum 2. Dezember 2023

Interventioun vum Joël Delvaux vum Département des Travailleurs Handicapés (DTH) de l’OGBL, op der Maniff vum 2. Dezember 2023. Maniff ënnert dem Moto, “Nët ouni eis, NËMME MAT EIS!”. Fir dass d’Politik eis net vergësst!

Retour à la liste