22 janvier 2018

In Memorandum Fränz Dahm – En engagéierte Gewerkschaftler a Sozialist

Ech kennen den Dahm’s Fränz zanter 30 Joer, wéi ech als Militant an d’Gewerkschaft komm sinn, de Fränz war e Mann vu groussen Effusiounen , vun de grousse Gefiller.

De Fränz huet ni mat senger Meenung hannert dem Bierg gehalen, an et konnt en sou herrlech mat him streiden an diskutéieren.

De Fränz war e Mënsch deen trei a konsequent a sengen Iddien an Iwwerzeegunge war.

Sai groussen Dada ware Beruffschaufferen, an de Fränz huet sech wéi keen zweete fir dës Leit agesat .

Wéi d’ACAL 2001 eriwwer bei den OGBL gewiesselt ass, war de Fränz d’Lokomotiv mat engem eenzegen Interessi, d’Chauffeure musse bei eis am Land eng Stëmm hunn.

Hien huet Dag an Nuecht geschafft zum Wuel vun de Beruffschaufferen, en ass heem bei d’Leit gefuer fir se ze motivéieren sech an hirer Gewerkschaft fir d’Kollegen ze engagéieren.

Hat ee Chauffer ob am aktive Liewen oder als Pensionär iergend en Problem, da war de Fränz do, an huet se beroden oder ganz dacks bei déi verschidden Instanze gefouert.

An der CMCM war en besonnesch aktiv, a keng Generalversammlung vun eiser Gewerkschaft huet de Fränz an de leschte Jore verpasst.

Als Generalcaissier war hie fir eis Finanzen zoustänneg an huet eis a ville Gremie kompetent vertrueden…

Donieft huet de Fränz vill an de Veräiner a sengem «  Gaasperech «  gewierkt.

Net ëmsoss hat hien de Numm „ Buergermeeschter vu Gaasperech » a wann hie „Doleancë » vu sengem Quartier op der Gemeng virgedroen huet, dann ass hien ëmmer ugehéiert ginn, an et ass probéiert gi sengen Ureegungen a Kritike Rechnung ze droen.

Wann en eppes net konnt ausstoe waren et Ligen a Falschheet.

D’Nouvelle vum Doud vun eisem Frënn huet eis consternéiert a sprachlos gemaach, lescht Woch war en nach voller Tatendrang a mat enger Rei nei Iddie bei mär um Büro an ech ka mer schwéier virstellen, datt muar de Moie meng Dir opgeet an de Fränz kënnt net méi eran.

De Fränz war virun allem e Gewerkschaftler dee ni mat senger Meenung hannert dem Bierg gehalen huet.

D’Gewerkschaft huet en engagéierte Mann verluer, deen an absehbarer Zäit ganz sécher net ze ersetzen ass .

Dem Louise an der Ganzer Famill am Numm vum OGBL/ACAL eist häerzlecht Bäileed

Äddi Fränz, äddi Frënn, mäer wäerten dech net vergiessen.

Romain Daubenfeld
Zentralsekretär   OGBL/ACAL

Les commentaires sont fermés.