Büro

OGBL-Syndikat Gesundheit und Sozialwesen
60, boulevard J. F. Kennedy
Postfach 149
L-4002 Esch-sur-Alzette
Tel.: 54 05 45-293 / Fax : 54 16 20

Pitt Bach, Zentralsekretär
E-Mail : pitt.bach@ogbl.lu

Smail Suljic, beigeordneter Zentralsekretär
Email: smail.suljic@ogbl.lu

Géraldine Etienne, Assistentin
E-Mail: geraldine.etienne@ogbl.lu

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.