• Home
  •  | 
  • Manif du 16 octobre 2012: discours de Jean-Claude Reding, président de l'OGBL

Manif du 16 octobre 2012: discours de Jean-Claude Reding, président de l’OGBL

Seul le discours prononcé fait foi !

Kolleginnen a Kollegen,
Merci fir är Präsenz.
E Merci och un déi Pensionéiert déi hei sinn an déi sech doriwwer iergeren, datt hinnen de Rentenajustement vum Januar geklaut soll ginn. Si hu Recht sech dogéint ze wieren. Mä si sinn net nëmmen dowéinst hei. Si sinn och aus Solidaritéit mat deene Jonken hei, aus Solidaritéit mat hire Kanner an Enkelkanner. Si verstinn net firwat hir Kanner an Enkelkanner méi eng kleng Rent solle kréien ewéi si. Si a mir alleguer verstinn net firwat een de Rentenalter wëll erop setze, wann een de Chômage schons seit Joeren net meeschter gëtt an dat an der Kris nach manner ewéi bis elo.
Mir verstinn net firwat d’Rad vun der Geschicht zeréck geschrauwt soll ginn. Wann des Rentereform esou gestëmmt gëtt, wéi se elo vir leit, da ginn all d’Verbesserungen, déi am allgemenge Rentesystem an de leschte 25 Joer gemat goufen erëm ofgeschaft. Dat ass kee Fortschrëtt, dat ass mol net d’Erhalen vun deem, wat mer hunn, dat ass e klore Réckschrëtt.

Chères, chers collègues,
Nous protestons aujourd’hui contre le projet de réforme des pensions, nous protestons parce que c’est un projet de réforme rétrograde qui vise à forcer les salariés à travailler plus longtemps – 43 ans et plus de cotisation au lieu de 40 ans de cotisation – et s’ils s’y refusent et s’ils ne peuvent plus, parce qu’ils sont à bout, les pensions seront diminuées. Travailler plus longtemps ou accepter une pension réduite, ce serait un choix personnel, nous dit-on. Quelle Hypocrisie !
Dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de secteurs 40 années suffisent largement. Après 40 ans de travail, à 60 ans beaucoup de salariés sont au bout du rouleau.
Le travail pénible et les conditions de travail ne sont pas pris en compte dans cette réforme.
Au contraire, même les dispositions pour les travailleurs qui ont travaillé pendant 20 ans et plus de nuit sont détériorées.
C’est une honte !
Avant de vouloir forcer les gens à travailler encore plus longtemps, nos dirigeants politiques devraient s’attaquer aux conditions de travail qui rendent malades. Améliorez nos conditions de travail au lieu de vous attaquer à nos pensions ! Rien n’est prévu dans la loi à ce sujet !
Camarades,
Et qu’en est-il des salariés qui perdent leur travail à 50 ans suite à des restructurations, à une faillite, à une délocalisation au profit des actionnaires? Nous savons très bien que ces travailleurs sont de plus en plus les laissés pour compte, les victimes du chômage de longue durée.

Kolleginnen a Kollegen,
D’Rentereform gëtt keng Äentwert op all des Froën. Et ass bis elo näischt Seriöses virgesi fir d’Situatioun vun den elere Mataarbechter an de Betriber ze verbessere, fir se géint de Chômage ze schützen. A wann d’Rechter vun de Personalvertrieder, wann d’Gewerkschaftsrechter net verstärkt ginn, dann hëllefen eis och keng héich geschwolle Rieden iwwert besser Plans de maintien dans l’emploi, iwwert Formation continue, iwwert e Plan de gestion des âges en entreprise. Amplaz dovu bräuche mir e staarkt Matsproocherecht fir d’Gewerkschaften an der Aarbechtswelt.
Mir bräuche kloer Rechter fir de Salarié a kloer Pflichte fir de Patron. A mir bräuche Sanktiounen, Strofe wann eis Rechter net respektéiert ginn.

Kolleginnen a Kollegen,
an esou guer wann d’Aarbechtsbedingunge verbessert an humaniséiert géife gi, wier et awer a ville Beruffer eng Zoumudung d’Leit indirekt ze forcéiere méi laang ewéi 40 Joer ze schaffen. Deen den et kann, soll roueg däerfe méi laang schaffen, mä deen den et net kann, däerf durfir net finanziell bestrooft ginn, seng Rent däerf net gekierzt ginn.
Duerfir muss d’Grondrent op 30% gehéicht ginn.
Duerfir däerfen d’Majorations proportionnelles fir déi Leit, déi nuets schaffen, net gekierzt ginn.

Kolleginnen a Kollegen,
des Rentereform ass falsch, well se haaptsächlech op Käschte vun deene Jonke geet.
Déi Jonk solle mindestens 3 Joer méi laang schaffe goe, fir am Endeffekt manner eraus ze kréien ewéi am heitege System. All Virschléi, déi mir gemaach hu, fir deem entgéint ze wierken, si bis elo op daf Ouere gestouss. Dat ass fir eis net akzeptabel.

Et ginn Alternativen zu dëser Reform. Mir hu konkret Verbesserungsvirschläi gemaach.
Amplaz virzegesinn, datt bei engem finanziellen Engpass d’Allocation de fin d’année ofgeschaft gëtt an den Ajustement manipuléiert gëtt, misst de Projet de loi zousätzlech Finanzéierungsquellen niewent de Cotisatiounen op dem Loun virgesinn.
D’Grondrent muss substantiell eropgesat ginn.
D’Renteleeschtunge fir Schichtaarbechter a fir Invaliden däerfen net verschlechtert ginn !
De Projet muss duerch aarbechtsrechtlech Bestëmmungen ergänzt ginn, am Interessi vun den Aarbechtsbedingunge vun den elere Mataarbechter, fir méi e flexiblen Iwwergang vun der Aarbecht an d’Pensoiun z’erméiglechen, fir e bessere Schutz bei Restrukturéierungen, Delokaliséierungen, Failliten ze kréien.
D’Regierung hat versprach eng ëffentlech rechtlech Zousazpensiounsversecherung fir jiddweree anzeféieren. Mir waarden nach ëmmer op hir Virschléi dozou!
De Projet muss positiv Moosname fir déi Jonk virgesinn, déi méi laang an Ausbildung sinn, fir datt déi net a 40 Joer d’Affer vun deser Reform sinn.

Chères, chers collègues,
partout en Europe c’est la même rengaine. Les systèmes de retraite sont trop chers, les prestations trop élevées, l’âge de la retraite trop bas. Dans beaucoup de pays les systèmes de retraites ont déjà été détériorés. L’âge de la retraite a été augmenté et les prestations ont été diminuées. Les résultats sociaux de cette politique commencent déjà à se faire sentir. La pauvreté dans la vieillesse est de retour. Nous nous opposons à la mise en place de cette politique au Luxembourg. Nous ne voulons pas de cette politique ni dans sa version hard, ni dans une version soft. Il y a des alternatives au démantèlement de notre système de pension.
Nous avons déjà dû payer pour la crise. Une crise que nous n’avons pas provoquée, mais qui est le résultat du capitalisme financier débridé, de la spéculation et du laisser-faire de nos responsables politiques.
Nous n’avons pas oublié la désindexation des prestations familiales qui nous est imposée.
Nous n’avons pas oublié la hausse des participations individuelles dans le domaine de la santé.
Nous vivons quotidiennement la pression sur nos salaires, nos conditions de travail et nos emplois et nous voyons avec amertume que les responsables politiques laissent faire et que parfois ils donnent même un coup de main à ces attaques ou les mènent eux-mêmes comme dans le secteur public, le secteur social, le secteur de la santé.
Nous n’avons pas oublié les mesures fiscales qui frappent surtout les moyens et toujours plus également les bas revenus ; des mesures fiscales qui épargnent cependant les hauts revenus et les grandes fortunes.

Nous n’avons pas oublié la manipulation de l’indexation des salaires et des pensions et nous refusons que le Gouvernement veuille décrocher l’évolution des retraites de l’évolution des salaires en biffant l’ajustement des pensions de 1,5% dû au premier janvier.

Kolleginnen a Kollegen,
Et gëtt keng Ursaach de Rentenajustement ze streichen ewéi d’Regierung et fir huet. D’Rentekeess ass voll. Den Ajustement ass geschëllt. D’Gesetz seet kloer, datt den Ajustement geschëllt ass, ausser wann de Rentesystem a finanzielle Problemer wär.
De Rentenajustement, dee geschëllt ass, net auszebezuelen ass e Renteklau op Käschte vun den heutige Rentner awer och vun den zukünftege Rentner, well domat Berechnungsbasis vun de Renten erofgesat gëtt.

Kolleginnen a Kollegen,
Merci fir är Präsenz , merci fir är Ënnerstëtzung.
Mir fuerderen d’Regierung op mat eis an en Dialog iwwer eis Fuerderungen ze trieden.

D’Rentereform muss geännert ginn am Interessi vun de schaffende Leit., am Interessi vun dene zukünftege Generatiounen.
Mir wieren eis géint de geplangte Renteklau ! Den Ajustement ass geschëllt.

Les commentaires sont fermés.